צילום החתונה של בנדטה ואבי מלון המלך דוד ירושלים

תמונות החתונה של בנדטה ואבי

Photographing Benedetta & Avi's wedding at the King David Hotel in Jerusalem, marked the beginning of a fruitful relationship with the hotel. As the Hotel's banquet manager puts it.. "You fit our clients like a glove does to its hand". After seeing us in action for the first time, they understood we bring a level of professionalism beyond the photography in ensuring their events are successful.

Both Benedetta and Avi are discerning when it comes to photography. We all clicked and they remain very loyal clients still today.

Arnold has produced some amazing photo books for us! Wonderful work, thanks Arnold and Limor.

Benedetta & Avi - UK & Italy

 

גלגל מטה כדי לטעון ולהציג תמונות נוספות